ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO, SPORTOWEGO ROBÓTKOWANIA. TECHNIKA DOWOLNA - DRUTY, SZYDE£KO, HAFT, MAKRAMA, CZYLI - CO NAM W DUSZY I RÊKACH ZAGRA. JE¦LI WYKONUJEMY JAK¡¦ ROBÓTKÊ O CHARAKTERZE SPORTOWYM - TU SIÊ NI¡ CHWALIMY. JE¦LI ZAMIERZAMY WYKONAÆ ROBÓTKÊ PODCZAS OGL¡DANIA W TV POCZYNAÑ SPORTOWCÓW NP. NA OLIMPIADZIE - TU KOMUNIKUJEMY O NASZYM ZOBOWIAZANIU ROBÓTKOWYM I PRZEDSTAWIAMY KOLEJNE ETAPY NASZYCH ZMAGAÑ.
pi±tek, 17 lutego 2006
Chyba wypad³am z toru...
Oj, zlo¿y³a mnie jaka¶ tajemnicza choroba, w g³owie mi siê krêci jak próbujê drutowaæ (i od leków pewnie te¿) sweterek na razie musi poczekaæ.
Pozdrowienia dla wszystkich Olimpijek :)
Mi pozostaje podziwiaæ zmagania sportowców, pilnuj±c kanapy, r±czki odpoczywaj± ;)
Buziaki
Kasiaba1
09:30, olimpijskie , Kasiaba1
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 09 lutego 2006
Mam pro¶bê- techniczn±!!
Dziewczêta, podpisujcie ka¿dy wpis swoim imieniem, nickiem (to co w zak³adce po lewej, gdzie s± wymienione uczestniczki), bo ja krêæka dostanê próbuj±c rozszyfrowaæ kto co robi.
Wiecie- zaraz wpisów gwa³townie przybêdzie i bez podpisu wogóle nie bêdzie wiadomo czasem- które co porabiaj± :DDDDDDDDDDD
Kasia (kasiaba1)
08:58, olimpijskie , Kasiaba1
Link Komentarze (3) »
¶roda, 01 lutego 2006
Zrobi³am próbkê
Z w³óczki "we³no- anilana", to twór "Chmurkopodobny"- 50 proc. akrylu, 50 proc. we³ny


Potem podam wymiary, jak juz napnê tê próbkê i zmierzê :D
Kasia (kasiaba1)
21:49, olimpijskie , Kasiaba1
Link Komentarze (3) »
poniedzia³ek, 30 stycznia 2006
A ja muszê co¶ prostego...
Bo trudniejszych nie umiem :P


Zdjêcie pochodzi ze strony Firmy Adriafil
Kasia (kasiaba1)
18:33, olimpijskie , Kasiaba1
Link Dodaj komentarz »