ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO, SPORTOWEGO ROBÓTKOWANIA. TECHNIKA DOWOLNA - DRUTY, SZYDE£KO, HAFT, MAKRAMA, CZYLI - CO NAM W DUSZY I RÊKACH ZAGRA. JE¦LI WYKONUJEMY JAK¡¦ ROBÓTKÊ O CHARAKTERZE SPORTOWYM - TU SIÊ NI¡ CHWALIMY. JE¦LI ZAMIERZAMY WYKONAÆ ROBÓTKÊ PODCZAS OGL¡DANIA W TV POCZYNAÑ SPORTOWCÓW NP. NA OLIMPIADZIE - TU KOMUNIKUJEMY O NASZYM ZOBOWIAZANIU ROBÓTKOWYM I PRZEDSTAWIAMY KOLEJNE ETAPY NASZYCH ZMAGAÑ.
niedziela, 19 lutego 2006
Wrapka coraz wiêcej

ale te¿ i coraz mniej mi siê podoba.

Zielony wrapek jest trochê  za w±ski, ten z kolei trochê za szeroki.

A to co by³o kremo - be¿em w robótce odznacza siê  jako  ró¿ó-krem i coraz mniej mi do tej uk³adanki pasuje: 
Kalina
10:53, olimpijskie , Kalina
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 14 lutego 2006
Powoli powstaje i drugi wrapek

Kalina
08:42, olimpijskie , Kalina
Link Dodaj komentarz »
sobota, 11 lutego 2006
falstart w ma³o olimpijskim stylu

Plan by³ taki : zanim zacznie siê olimpiada, skoñczê jeden wrapek i w dniu otwarcia igrzysk zacznê drugi. Nie wysz³o, dopiero wczoraj skoñczy³am zielony wrapek :


i dzi¶ zabieram siê za drugi. Bêdzie podobny do tego, ale rozpinany:


Kalina

14:02, olimpijskie , Kalina
Link Komentarze (1) »
poniedzia³ek, 06 lutego 2006
Zielony wrapek

Jak jeszce kto¶ szuka nerwowo pomys³u - to wzór zielonego wrapka mam rozrysowany w Excelu i w razie czego mogê przeslaæ

 Kalina

21:42, olimpijskie , Kalina
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 26 stycznia 2006
Moja propozycja

Za sportem nie wprawdzie nie przepadam, ale pomys³ podoba mi siê bardzo.

Mam dwie propozycje, mini:


i maxiKalina
21:21, olimpijskie , Kalina
Link Dodaj komentarz »