ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO, SPORTOWEGO ROBÓTKOWANIA. TECHNIKA DOWOLNA - DRUTY, SZYDE£KO, HAFT, MAKRAMA, CZYLI - CO NAM W DUSZY I RÊKACH ZAGRA. JE¦LI WYKONUJEMY JAK¡¦ ROBÓTKÊ O CHARAKTERZE SPORTOWYM - TU SIÊ NI¡ CHWALIMY. JE¦LI ZAMIERZAMY WYKONAÆ ROBÓTKÊ PODCZAS OGL¡DANIA W TV POCZYNAÑ SPORTOWCÓW NP. NA OLIMPIADZIE - TU KOMUNIKUJEMY O NASZYM ZOBOWIAZANIU ROBÓTKOWYM I PRZEDSTAWIAMY KOLEJNE ETAPY NASZYCH ZMAGAÑ.
poniedzia³ek, 30 stycznia 2006
heh... nadal szukam sweterka...
Niby decyzja ju¿ podjêta... ale jeszcze 10 dni na jej zmianê ;)))) Strasznie bym chcia³a zrobiæ bezrêkawnik z wrabianymi warokaczami, ale to chyba na nastêpn± olimpiadê skoñczê... Szukam, ogl±dam wzory i w³óczki... heh... a mo¿e po prostu zrobiê kolejnego misia...? Pozdrawiam :))) Ajlii
sobota, 28 stycznia 2006
A mój sweterek...
... znajduje sie w nowej "Damie w swetrze" (luty 2006) - model nr 6. Tylko bêdzie br±zowy melange :) Muszê jeszcze zrobiæ próbkê i podj±æ ostatni±, najostatniejsz± decyzjê... bo przez ostatnie dni chyba ju¿ z 10 ró¿nych modeli by³o "tym najw³a¶ciwiejszym" ;) Ale skoro ju¿ specjalnie kupi³am gazetkê, to chyba nie darmo, co nie...? Pozdrawiam :))) Ajlii
22:59, olimpijskie , Filum_lanae
Link Komentarze (2) »