ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO, SPORTOWEGO ROBÓTKOWANIA. TECHNIKA DOWOLNA - DRUTY, SZYDE£KO, HAFT, MAKRAMA, CZYLI - CO NAM W DUSZY I RÊKACH ZAGRA. JE¦LI WYKONUJEMY JAK¡¦ ROBÓTKÊ O CHARAKTERZE SPORTOWYM - TU SIÊ NI¡ CHWALIMY. JE¦LI ZAMIERZAMY WYKONAÆ ROBÓTKÊ PODCZAS OGL¡DANIA W TV POCZYNAÑ SPORTOWCÓW NP. NA OLIMPIADZIE - TU KOMUNIKUJEMY O NASZYM ZOBOWIAZANIU ROBÓTKOWYM I PRZEDSTAWIAMY KOLEJNE ETAPY NASZYCH ZMAGAÑ.
Blog > Komentarze do wpisu
Skoñczy³am bolerko!!

W³a¶nie skoñczy³am gryz±ce bolerko ;-) Podoba mi siê, chocia¿ jest odrobinê za du¿e na mnie.

sanderka70

bolerko ola

niedziela, 26 lutego 2006, olimpijskie

Polecane wpisy

  • Jeszcze raz siê pochwalê...

    Poka¿ê jeszcze raz to moje bolerko, tym razem na sobie

  • :-)

    Gratulacje dziewczyny, ¶liczne s± Wasze robótki :-))) Ja zrobi³am na razie rêkawy bolerka (czyli ca³kiem sporo), zosta³ mi do zrobienia ty³ i wykoñczenie. Nie j

  • Bolerko...

    Zaczê³am robiæ bolerko ze Smyrny, która trochê grrrrryziealemo¿na to wytrzymaæ (poprawi mi siê kr±¿enie ;-)) Robiê podwójn± nitk± na drutach 4,5. Mam tylko 300g

Komentarze
2006/02/26 21:33:06
Piêkne.
-
2006/02/27 08:09:53
Ca³kiem fajny, chyba zrobiê sobie taki.
Pozdrawiam.
splocik
-
2006/02/27 09:08:05
super to bolerko, bardzo mi sie podoba, kto wie mo¿e te¿ siê skusze, ale zdecydowanie z w³óczki niegryz±cej :)

Pozdrawiam
GOsia