ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO, SPORTOWEGO ROBÓTKOWANIA. TECHNIKA DOWOLNA - DRUTY, SZYDE£KO, HAFT, MAKRAMA, CZYLI - CO NAM W DUSZY I RÊKACH ZAGRA. JE¦LI WYKONUJEMY JAK¡¦ ROBÓTKÊ O CHARAKTERZE SPORTOWYM - TU SIÊ NI¡ CHWALIMY. JE¦LI ZAMIERZAMY WYKONAÆ ROBÓTKÊ PODCZAS OGL¡DANIA W TV POCZYNAÑ SPORTOWCÓW NP. NA OLIMPIADZIE - TU KOMUNIKUJEMY O NASZYM ZOBOWIAZANIU ROBÓTKOWYM I PRZEDSTAWIAMY KOLEJNE ETAPY NASZYCH ZMAGAÑ.
Blog > Komentarze do wpisu
Ja ju¿ :)

I jak kobitki? Zas³uguje toto na medal?

przod

tylPrzepraszam ¿e w ten sposób a nie fotki ale s± za du¿e :(
Igawroc

pi±tek, 24 lutego 2006, olimpijskie

Polecane wpisy

Komentarze
2006/02/24 23:14:45
Moje gratulacje!
Topik ¶liczny i kolor te¿ piêkny.
A tak na marginesie, to mi³o popatrzeæ na tak± letni± robótkê w lutym. Wiosna jakby bli¿sza przyj¶cia siê wydaje:)
-
2006/02/27 15:07:41
Ja, kto¶ mi poprawi³ linki, dziêki :D
Igawroc