ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO, SPORTOWEGO ROBÓTKOWANIA. TECHNIKA DOWOLNA - DRUTY, SZYDE£KO, HAFT, MAKRAMA, CZYLI - CO NAM W DUSZY I RÊKACH ZAGRA. JE¦LI WYKONUJEMY JAK¡¦ ROBÓTKÊ O CHARAKTERZE SPORTOWYM - TU SIÊ NI¡ CHWALIMY. JE¦LI ZAMIERZAMY WYKONAÆ ROBÓTKÊ PODCZAS OGL¡DANIA W TV POCZYNAÑ SPORTOWCÓW NP. NA OLIMPIADZIE - TU KOMUNIKUJEMY O NASZYM ZOBOWIAZANIU ROBÓTKOWYM I PRZEDSTAWIAMY KOLEJNE ETAPY NASZYCH ZMAGAÑ.
Blog > Komentarze do wpisu
Mam powa¿ny dylemat, naprawdê :)
Zastanawiam siê nad tym czerwonym w warkocze i nad tym lila od hermioniny. Jak mi starczy w³óczki albo sobie dokupiê to kto mnie tam wie czy nie zrobiê obu :P

Igawroc
niedziela, 29 stycznia 2006, olimpijskie

Polecane wpisy

Komentarze
2006/01/30 16:20:55
A zdazysz oba w 10 dni? Podziwiam!!!
-
2006/01/30 22:05:21
To jest A¯ 16 dni :) W 4 popo³udnia zrobi³am ostatnio sweter mimo sesji :P
Igawroc